سالنوع فعالیت
۱۳۵۴ساخت واحد تولید قطعات باکلیتی(شرکت محب)
موارد مصرف: در ظروف آشپزخانه و قطعات الکتریکی
ظرفیت: ۲۰۰۰ تن در سال
۱۳۵۸ساخت واحد رزین فتولیک(طرح توسعه شرکت محب)
موارد مصرف: در پودرهای قالبگیری و ریخته گری و مفاصل برق
ظرفیت: ۶۰۰۰ تن در سال
۱۳۶۰ساخت واحد پودرهای قالبگیری (طرح توسعه شرکت محب)
موارد مصرف: قالبگیری
ظرفیت: ۱۰۰۰۰ تن در سال
۱۳۷۵ساخت واحد پلاستی سایزرهای PVC از قبیل DOP، DOA، DIBP (شرکت روانگرد گرمسار)
موارد مصرف: حلال PVC برای ساختن مواد اولیه کابل، شلنگ، چرم مصنوعی
ظرفیت: ۱۲۰۰۰ تن در سال
۱۳۸۱ساخت واحد پلاستی سایزرهای PVC (شرکت مولدان صنایع شیمی)
موارد مصرف: ساخت قطعات باکلیتی/الکتریکی
ظرفیت: ۱۰۰۰۰ تن در سال
۱۳۸۶ساخت واحد تولید انیدرید فتالیک PA (طرح توسعه شرکت مولدان صنایع شیمی)
موارد مصرف: مواد اولیه پلاستی سایزرها و رنگ و رزین
ظرفیت: ۲۵۰۰۰ تن در سال
۱۳۸۹ساخت واحد تولید پلی استایرن معمولی (GPPS)
موارد مصرف: ظروف یکبار مصرف و لوازم خانگی
ظرفیت: ۲۴۰۰۰ تن در سال
۱۳۹۴ساخت واحد تولید پلی استایرن مقاوم HIPS (شرکت پتروشیمی محب بسپار ایده گستر)
موارد مصرف: ظروف یکبار مصرف و لوازم خانگی
ظرفیت: ۴۸۰۰۰ تن در سال
۱۳۹۷بهره برداری مجموعه محب پلی استر خاوران
تولید کننده بت گرید بطری و نساجی